Insurans Kesihatan di Malaysia (2023)

Insurans Kesihatan di Malaysia (2023)

Insurans Kesihatan

insurans kesihatan

Apakah itu Insurans Kesihatan?

Insurans Kesihatan ialah insurans yang biasanya bertujuan untuk menampung perbelanjaan rawatan perubatan swasta, termasuk perkhidmatan kemasukan ke hospital dan penjagaan kesihatan. Ia juga merupakan insurans yang memberikan perlindungan kepada anda jika anda didapati mempunyai penyakit yang dilindungi atau pernah mengalami kemalangan.

Ia adalah perjanjian undang-undang antara pemegang polisi dan pembekal insurans yang membayar kos perubatan yang berpotensi. Bayaran premium perlu dibuat kepada pembekal insurans supaya mereka akan menampung sebahagian atau semua kos perubatan anda semasa kecederaan, sakit atau kemalangan.

Mengapa Saya Harus Mempunyai Insurans Kesihatan di Malaysia?

Insurans Kesihatan adalah penting untuk beberapa sebab dan ia akan diterangkan dalam bahagian ini secara terperinci.

1. Mencapai Ketenangan Fikiran

Terdapat banyak perkara untuk kita bimbang tentang hidup di dunia ini. Apabila anda mempunyai insurans kesihatan, ia tidak akan mengganggu ketenteraman hidup anda kerana anda tahu anda mempunyai bantuan dari insurans kesihatan! Anda tidak perlu risau tentang perkara seperti berapa kos sesuatu atau tempat yang anda mampu untuk pergi dengan kewujudan insurans kesihatan. Insurans kesihatan boleh melindungi anda dengan mudah sekiranya berlaku kecemasan.

2. Kos Perubatan yang Meningkat

Dengan ekonomi yang tidak stabil dan kenaikan harga untuk keperluan asas kehidupan, kos perubatan semakin meningkat setiap tahun. Akibatnya, pelanggan yang mengalami kecemasan perubatan akhirnya perlu menggunakan simpanan mereka.

Ini memberi kesan kepada rancangan masa depan mereka. Insurans kesihatan pastinya berguna untuk membantu anda mengatasi situasi seperti ini.

3. Nikmati Faedah Tambahan

Setiap penyedia insurans kesihatan akan memberikan anda beberapa faedah penting. Antaranya termasuk diskaun untuk keluarga, perlindungan untuk keadaan sedia ada, pengebilan terus untuk rawatan pesakit dalam dan luar tanpa bayaran tunai dan ansuran.

Apakah Yang Akan Ditanggung oleh Insurans Kesihatan di Malaysia?

Insurans kesihatan di Malaysia akan menanggung anda apabila anda memerlukan kemasukan hospital dan pembedahan, mengalami sakit kritikal, hilang upaya pendapatan dan pendapatan hospital.

Apakah Perbezaan antara Insurans Kesihatan dan Insurans Hayat?

Insurans Hayat menyediakan manfaat dalam bentuk bantuan kewangan kepada keluarga anda apabila anda meninggal dunia. Ia adalah skim caruman kewangan yang memerlukan komitmen anda untuk membayar secara bulanan/ tahunan.

Pembayaran akan dibuat kepada tanggungan anda secara sekaligus selepas kematian anda (untuk perbelanjaan pengebumian, perbelanjaan sara hidup yang berterusan, menyelesaikan hutang anda, untuk pendidikan anak-anak) atau dalam kes jika anda menjadi hilang upaya kekal, maka pembayaran akan disalurkan terus kepada anda.

Manakala Insurans Kesihatan melindungi kos perubatan yang ditanggung akibat penyakit. Dengan peningkatan rawatan perubatan pada masa kini, perbelanjaan ini boleh termasuk bil kemasukan ke hospital, harga farmaseutikal atau yuran perundingan perubatan.

Walau bagaimanapun, tidak semua jenis penyakit akan dilindungi oleh kos rawatan dan ubat oleh syarikat insurans kerana ia bergantung kepada terma dan syarat.

Adakah Saya Perlu Mendapatkan Insurans Kesihatan Tambahan Jika Saya Dilindungi oleh Insurans Faedah Pekerja Syarikat Saya?

Anda MESTI mendapatkan insurans kesihatan anda sendiri. Berikut adalah faktor-faktornya:

1. Had Tahunan Yang Tidak Mencukupi

Perbezaan asas antara insurans kumpulan dan insurans individu adalah had perlindungan. Insurans kesihatan kumpulan sering memberikan had perlindungan yang kurang berbanding insurans individu. Ini dapat menyebabkan dana yang tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan perubatan anda, dan secara langsung terpaksa menggunakan dana anda sendiri.

2. Anda Tidak Mempunyai Pemilikan Ke Atasnya

Perlindungan dan faedah anda tidak boleh diperbaharui. Majikan anda ialah pemilik pelan anda, dan mereka mempunyai kuasa untuk memindanya. Ini menunjukkan bahawa pelan anda mungkin diturunkan, dan anda akan menerima kurang perlindungan dan faedah yang mungkin tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan perubatan anda.

3. Ia Ditentukan Oleh Status Kerja Anda

Faedah pekerja hanya dilindungi oleh polisi insurans jika anda bekerja. Bagaimana jika anda telah berhenti atau ingin berhenti kerja? Insurans dari syarikat anda tidak akan melindungi anda lagi. Jika sesuatu yang tidak dijangka berlaku pada masa itu, anda perlu menampung perbelanjaan perubatan dan mungkin perlu menggunakan wang simpanan anda.

Bilakah Saya Perlu Membeli Insurans Kesihatan?

Anda harus membeli insurans kesihatan sekarang! Ini disebabkan apabila anda bermula lebih awal, kadar premium adalah lebih rendah! Tambahan pula, bermula lebih awal membolehkan anda lebih fleksibel dalam mendapatkan pelan yang lebih lengkap yang memenuhi keperluan dan bajet anda. Ia juga membantu dalam mendapat bantuan awal apabila anda mengalami gangguan gaya hidup seperti penyakit jantung, strok, tekanan darah tinggi dan kencing manis.

Apakah Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Membeli Insurans Kesihatan?

Berikut ialah soalan paling kritikal untuk ditanya kepada pembekal insurans sebelum membeli satu untuk diri sendiri atau keluarga anda:

 • Apakah yang termasuk dalam polisi anda?
 • Apakah penyakit/kecederaan yang dilindungi oleh polisi anda?
 • Bagaimanakah prosedur tuntutan berjalan?
 • Berapa lamakah tempoh menunggu?
 • Apakah had tahunan anda?
 • Adakah ia akan meliputi keadaan sedia ada anda?
 • Di manakah anda boleh mencari senarai hospital/klinik panel?
 • Adakah polisi anda pulangan tunai atau polisi tanpa tunai?

Apakah Pengecualian Biasa?

Berikut adalah contoh pengecualian biasa:

 • Penyakit sedia ada
 • Pembedahan kosmetik
 • Pergigian/penglihatan/pendengaran
 • Bersalin
 • Kesihatan mental
 • Preskripsi untuk penjagaan pesakit luar

Apakah jenis polisi insurans kesihatan?

Terdapat pelbagai jenis perlindungan insurans kesihatan, termasuk:

 • Insurans Kemasukan Ke Hospital Dan Pembedahan
 • Insurans Penyakit Kritikal
 • Insurans Penjagaan Jangka Panjang
 • Insurans Kesihatan Yang Komprehensif
 • Insurans Pendapatan Hilang Upaya
 • Insurans Pendapatan Hospital

Adakah Pemeriksaan Perubatan Diperlukan di Malaysia Sebelum Membeli Insurans Kesihatan?

Sesetengah firma insurans memerlukan penilaian perubatan sebelum menjual insurans kesihatan di Malaysia, manakala yang lain tidak. Semak dengan syarikat insurans yang anda inginkan untuk pengesahan.

Adakah Perlindungan Saya Akan Dibatalkan Jika Saya Tidak Memperbaharui Tepat Pada Masanya?

Polisi anda sememangnya akan tamat tempoh. Akibatnya, adalah lebih baik untuk memperbaharui polisi anda tepat pada masanya untuk menjamin bahawa anda dilindungi secukupnya. Perbaharui polisi anda bersama Fatberry untuk memudahkan proses pembaharuan anda!

Di Manakah Saya Boleh Memperbaharui Polisi Insurans Saya?

Anda boleh memperbaharui perlindungan anda melalui laman web syarikat insurans anda, melalui laman web ejen anda, atau melalui laman web kami.

Konklusi

Memandangkan kos perubatan semakin meningkat, ia adalah sangat penting untuk anda membuat persediaan awal untuk sebarang kejadian yang tidak diingini. Anda mungkin berada dalam keadaan sihat sekarang tetapi tiada jaminan bahawa anda akan kekal sihat pada masa hadapan.

Insurans kesihatan akan membantu melindungi kesihatan dan kewangan anda. Pertimbangkan semua perkara penting sebelum membeli sebarang insurans kesihatan. Untuk maklumat lanjut, anda juga boleh berunding dengan kami di Fatberry untuk mendapatkan nasihat profesional dan tidak berat sebelah. Selain itu, Fatberry juga menawarkan pelbagai insurans seperti insurans kereta dan insurans perjalanan.

___________________________________________________________________________________________________

Fatberry adalah platform yang menawarkan insuran-insuran yang terbaik dalam talian. Anda boleh memilih dari pelbagai jenis insuran daripada harga yang terendah! Jenis-jenis insuran yang ditawarkan di dalam laman sesawang Fatberry adalah insuran kereta, motor, kesihatan, pelancongan dan akan datang, insuran denggi.

 

 

Recommended Reads

Follow Us For Latest Updates!

Accident Claim Insurance: How To Claim in Malaysia?

Accident Claim Insurance: How To Claim in Malaysia?

Accident Claim Insurance

Zurich Travel Insurance

Road accidents can happen for a variety of reasons, including skidding, entering the opposing lane, negligence, following vehicles too closely, and so on. As a result, it is critical that every car has insurance so that the cost of repairs is covered by the insurance you bought.

Although filing an insurance claim in Malaysia can be tough, it is doable with the right information and preparation. You can normally file two types of claims: your own damage and third-party injuries. We’ll go over how to claim car insurance for your vehicle here, and perhaps we hope it’ll be useful.

Types of Accident Claims

In the event of a car accident, you have two options for filing an insurance claim. The claims involved, depending on the nature of the accident, are either:

 • Own damage claim: A claim made against your own insurance policy. The disadvantage is that you can lose your no-claim discount (NCD).
 • Third-party claim: A claim made against a third party (often the other person involved in the accident).

Own damage claim

If your car was involved in an accident and you happen to have comprehensive car insurance, you are able to file a claim under “Own Damage Claim” or “No-Fault Damage Claim.” In this manner, the accident will appear to be someone else’s fault.

Do not forget that only comprehensive car insurance provides you with the benefit of filing a claim for your car. You are not able to do so if your sole car insurance coverage is third-party.

However, there is a chance that you will forfeit your right to the No Claim Discount (NCD) if you file an own-damage claim. The percentage of the NCD will reset to 0% when you use your NCD entitlement.

Guidelines for Car Insurance Claim Procedures: Own Damage

1. Immediately contact your insurance provider

Inform your insurance provider right away if you have been involved in an accident. This will enable your insurance to advise you on what to do and recommend which panel shop to send your car to if the car requires any repairs.

2. File a police report

Immediately file a police report. To avoid being penalised, make sure to file a police report within 24 hours. Apart from that, your insurance provider will also require a copy of the police investigation report in its original form.

3. Take as many photos as you can to provide as proof.

Do not leave the scene until it is all settled. Take lots of photos because they will serve as proof. As examples:

 • Snap a picture of the third-party vehicle and your car, preferably from a 360-degree perspective.
 • The licence plate of a third party
 • Identification card of the third party
 • Exchange crucial data (a full name, MyKad number, driver’s licence number, and contact information).

Remember that if you want to avoid being scammed by a third party, ensure to call their phone number before leaving the accident scene!

4. Compile all necessary documentation for the car insurance claim.

These records are required by your panel workshop when you submit a claim:

 • The original police report’s copy
 • An actual copy of the results of the police inquiry
 • Form for reporting a car accident
 • Form for submitting a claim to an insurance provider
 • Identification card of the driver (MyKad)
 • Identification card of the policyholder
 • Estimated costs of repairs

5. Submit all the required paperwork to the insurance provider or the panel workshop.

After following those list of paperwork guidelines, provide the insurance company with all the necessary paperwork. While the representative from your insurance company investigates the issue with your vehicle and estimates the cost of repairs.

Third-Party Claim

The fundamental or required level of car insurance for safe driving is third-party coverage. However, third-party claims only pay for personal losses or fatalities that result from an accident, as well as any harm your car causes to another person’s vehicle.

You would have the advantage of filing a third-party claim if you were not the accident’s cause. Without using or forfeiting your No-Claim Discount (NCD), the third party compensates you for damages to your car.

Guidelines for Car Insurance Claim Procedures: Third-Part Claim

1. File a police report within 24 hours

If you fail to file a police report within 24 hours of the accident or as soon as possible after it occurs, you risk receiving an unwarranted RM300 fine.

2. Take as many photos as you can to provide as proof.

Some of the important details you’d need to capture are:

 • Snap a picture of the third-party vehicle and your car, preferably from a 360-degree perspective.
 • The license plate of a third party
 • Identification card of the third party
 • Exchange crucial data (a full name, MyKad number, driver’s license number, and contact information)

Before leaving the accident scene, make sure to call the third party’s phone number to avoid being scammed.

3. Ensure that the third-party insurance provider receives your car

As soon as possible, you should bring your car to the panel shop of the third-party insurance provider.

4. Hire a certified adjuster to evaluate the loss

To ascertain and analyze the entire cost of the damage and compensation for assessed repair time (CART), it would be beneficial if you hired a licensed adjuster on your own or through a workshop.

The acronym CART stands for the amount of time it takes to fix your car at the shop. Visit the PIAM website for further details if you are unfamiliar with the daily CART standard gauge.

5. Remember to submit to the third party’s insurance company all the required paperwork.

The following documents are required of you:

 • The original police report’s copy
 • An actual copy of the results of the police inquiry
 • A copy of your identification card (MyKad)
 • A copy of your driver’s license
 • Your car’s registration card
 • Photo of the damaged car
 • A bill of repair estimate for your car (or other damaged property) is to be included in the certified adjuster’s report that has been appointed

Conclusion

Your goal as a responsible driver is not only your safety but also the safety of other drivers and passengers on the road. Therefore, be sure that your car insurance is still active. You never know what can happen. Just make sure you follow the steps we’ve stated above!

If you want an instant car insurance experience with the lowest rates, look no further than Fatberry, an online platform that provides you with a wide selection of insurance solutions at the best price. You have the freedom to choose the insurance companies and plans that best meet your needs and expectations. Besides that, Fatberry also offers other types of insurance such as travel and medical.

___________________________________________________________________________________________________

Fatberry is a comprehensive platform with a wide range of car insurance in Malaysia where you can buy your preferred car insurance online instantly. You can choose from the available insurance brands and select the plans that suit your needs as well as requirements.

 

 

Recommended Reads

Follow Us For Latest Updates!

Zurich Travel Insurance

Zurich Travel Insurance

Zurich Travel Insurance

Zurich Travel Insurance

Photo: Zurich Malaysia

Every year, many people are eager to embark on a journey that will extend their horizons and provide them with priceless memories. Whether travelling alone or with family and friends, the joy that comes from seeing the world’s many breathtaking sights is incomparable.

However, the unexpected can occur before, during, or after your vacation, which can damper your excitement. Natural disasters, airline cancellations, and loss of things can all create undue worry and even financial loss. We will safeguard you every step of the way with Zurich Travel Insurance so that you may experience ongoing peace of mind.

What is Zurich Travel Insurance?

Zurich Travel Insurance provides support in all kinds of situations when it comes to travel, all around the world.

It provides travel insurance, medical insurance, and assistance. If you lose your luggage or your flight is delayed or cancelled, Zurich travel insurance provides property and financial loss protection.

Furthermore, if you’re unsure whether your health insurance covers an accident or illness when travelling away from home, medical protection covers accident-related medical bills as well as critical illness.

Moreover, if you want emergency assistance in a foreign nation where you do not speak the language, or if you require aid in arranging transportation to the nearest acceptable medical facility and speaking with a doctor, you can look into Zurich travel insurance’s emergency medical support package.

How Many Types of Zurich Travel Insurance Does Zurich Malaysia Offer?

There are two types of Zurich Travel Insurance offered:

 • Z-Travel Insurance (Domestic)
 • Z-Travel Insurance (International)

Z-Travel Insurance (Domestic)

If you’re up for some Cuti-Cuti Malaysia, Zurich Travel Insurance (Domestic) is a comprehensive coverage designed to protect you when travelling within Malaysia. You’ll be adequately covered from the time you leave home until you return, with a variety of benefits that suit practically any travel scenario.

What Benefits Does Z-Travel Insurance (Domestic) Covers?

 • Personal Accident Coverage
 • Optional High Medical Coverage
 • Covid-19 Add-On
 • 24-Hour Emergency Medical Assistance Benefits
 • Coverage for Travel Inconvenience

Is There A Range of Products I Can Choose From The Z-Travel Insurance (Domestic)?

You can select from an array of insurance plans to fit your travel needs and budget. Zurich’s online product, Z-Travel Insurance (Domestic) Lite, has been simplified to provide a smooth checkout.

If you want a more comprehensive plan, you can get Z-Travel Insurance (Domestic) via a Zurich authorised agency or their direct branch. If you require any extra information, the Fatberry friendly team is more than happy to assist you!

Who is Eligible for Z-Travel Insurance (Domestic) Plan?

Item Age Limit
Insured Person or Insured Person’s Spouse covered under Individual Cover, Individual and Spouse Cover or Family Cover Between thirty (30) days old to eighty (80) years old.
Child protected by Family Coverage Between thirty (30) days old to seventeen (17) years old, or twenty-three (23) years old if studying as a full-time student
Insured Person is a minor Age seventeen (17) years old or below, the policy must be purchased by his or her parent/ legal guardian.

Z-Travel Insurance (International)

Whether you’re a first-time traveller or a seasoned global explorer, Zurich created this comprehensive policy to protect you when travelling abroad. With 24-hour coverage and a variety of benefits to cover practically every travel situation, you’ll be properly protected every step of the way, from the minute you leave home until you return.

What Benefits Does Z-Travel Insurance (International) Covers?

 • 24-Hour Emergency Medical Assistance Benefits
 • Protection for Amateur Sports
 • Protection for Amateur Sports Including Scuba Diving, Winter Sports, Bungee Jumping & More
 • High Medical Coverage
 • Home Care Benefits
 • Rental Car Excess
 • Personal Accident Coverage
 • 24/7 Worldwide
 • Zurich Travel Assistance
 • Travel Inconvenience Coverage
 • Optional Covid-19 Add-On

Is There A Range of Products I Can Choose From The Z-Travel Insurance (International)?

You can select from a variety of coverage options to fit your travel needs and budget. Zurich’s online product, Z-Travel Insurance (International) Lite, has been simplified to allow for a seamless checkout.

If you want a more comprehensive plan, you can get Z-Travel Insurance (International) from Zurich authorised agents or our direct branch. If you require any extra information, the Fatberry friendly team is more than happy to assist you!

Which Countries Does This Plan Cover?

The countries covered by this plan are divided into three areas:

 • Area 1: Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China [excluding Tibet & Mongolia (Inner & Outer)], Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Laos, Macau, Maldives, Myanmar, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam.
 • Area 2: Worldwide excluding Canada, Mongolia (Inner & Outer), Nepal, Tibet and USA.
 • Area 3: Worldwide.

Who is Eligible for Z-Travel Insurance (International) Plan?

Item Age Limit
Insured Person covered under Individual Cover, Individual and Spouse Cover or Family Cover Between thirty (30) days old to seventy (70) years old.
Insured Person covered under Senior Cover Between seventy-one (71) to eighty-five (85) years old.
Child covered under Family Cover Between thirty (30) days old to seventeen (17) years old, or twenty-three (23) years old if studying as a full-time student.
Insured Person covered under Annual Trip Between thirty (30) days old to seventy (70) years old, renewed up to eighty-five (85) years old.
Insured Person is a minor Age seventeen (17) years old or below, the policy must be purchased by his or her parent/ legal guardian

Where Can I Get More Information?

You can send an enquiry to a Zurich Insurance Agent here or contact Zurich call centre at 1300-888-622!

How Can I Purchase Zurich Travel Insurance?

Fatberry now offers Zurich Travel Insurance online! Everything is literally at your fingertips! All you have to do is check out our website and place your order! There is no need for queues or evidence in person. Follow these instructions to purchase it:

1. Request a Quote
2. Compare prices and get the best deal.
3. Get covered
4. Pay and get insured

Click here to request the best quotes!

___________________________________________________________________________________________________

Fatberry is a comprehensive platform with a wide range of travel insurance in Malaysia where you can buy your preferred travel insurance online instantly. You can choose from the available insurance brands and select the plans that suit your needs as well as requirements.

 

 

Recommended Reads

Follow Us For Latest Updates!

Zurich Motorcycle Insurance

Zurich Motorcycle Insurance

Zurich Motorcycle Insurance

Zurich Motorcycle Insurance

Photo: Zurich Malaysia

Zurich Malaysia provides it all, whether you’re seeking life, general, motor, or family protection. They can bring peace of mind knowing that the future of you is financially secure with their dependable services at an affordable price.

Why Do I Need To Purchase Coverage For My Motorcycle?

A motorcycle coverage is a necessity because it covers the costs of accidental damage to other cars and property. If you want additional safety for your bike, you may purchase fire and theft coverage! as well! We advise choosing third-party motorcycle insurance because it includes everything mentioned above!

What Coverage Does Zurich Offer For My Motorcycle?

Zurich offers the Z-Rider Plan. It is a Zurich motorcycle insurance coverage designed exclusively for the protection of motorcyclists, as they are a popular vehicle choice. The coverage protects against liability to third parties for bodily harm or property damage caused by an accident. It also offers optional insurance for risks beyond your control, if you choose to buy them.

How Much Do I Need To Pay For My Motorcycle Coverage?

Third-party insurance is an excellent alternative for consumers looking for low-cost motorcycle coverage. Comprehensive insurance is more expensive, but they provide more protection than third-party policies, and you will have to pay a higher premium if you need any add-ons to your policy. If you require additional support, the friendly Fatberry team will gladly assist you!

What Does The Zurich Motorcycle Insurance Cover?

Essentially, the Zurich motorcycle insurance policy covers:

 • Injuries and death to a third party
 • Property loss or damage caused by a third party
 • Loss or damage to your own car as a result of an unintentional fire, theft, or accident

Don’t worry, Zurich will present you with some optional benefits that you can choose from if you so desire. These advantages include:

 • Flood-related losses
 • Damage caused by a strike, riot, or civil unrest
 • Accidental Death

If you choose to add any of these extra benefits, you will only need to pay a nominal amount on top of your monthly premiums.

Please keep in mind that these benefits may apply to both you and the third party concerned.

How does the Zurich Motorcycle Insurance No Claim Discount (NCD) work?

The longer you maintain the policy without filing any claims, the higher your NCD will be under this coverage plan. You will get a 15% discount on your rates for the first year and there are no claims. If you haven’t filed any claims in three years from the day you bought your coverage, you’ll receive a steady 25% discount on your premiums the following year.

Keep in mind that NCDs are conditional and dependent upon being free of an accident.

Do I Need To Purchase Add-Ons for My Zurich Motorcycle Insurance?

It is always a good idea to have extra protection for the motorcycle and yourself. Yes, you may buy add-ons. Special perils coverage is advised since it will cover any loss or damage caused by a natural disaster. However, keep in mind that you will have to pay a higher premium.

How Do I Make A Claim with Zurich Motorcycle Insurance?

1. Report the incident.

First, make a call to Zurich’s claims department to let them know about the accident. After that, notify the police about what occurred so that they can bring the person responsible to justice. Inform Zurich’s claims division right away and provide them with evidence if the third party makes any claims against you.

2. Fill Out and Complete The Claim Form

You must fill out a Claim Form after making the required report and submit it to Zurich within 21 days of the day you were notified, along with any applicable documentation. Send your motorcycle to any repair shop in Zurich to be examined and given the all-clear before repairs are made.

What Are The Coverage Areas For My Motorcycle Under Zurich Motorcycle Insurance?

According to Malaysian legislation, Zurich motorcycle insurance only covers your motorcycle in Malaysia, Singapore, and Brunei. If you want to ride your motorcycle in Singapore, you must obtain coverage against Legal Liability to Pillion (LLP) under Singapore legislation. However, LLP is not protected by this policy, so you will need to acquire Endorsement 108, which covers your liability for Pillion’s death or bodily injury.

How Can I Get Further Information on Zurich Malaysia?

You can contact them via phone, email, or fax, or you can visit their website or branch.

Website: www.insuranceinfo.com.my
Address: Mercu 3, No. 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur, Level 23A.
Phone Number: 1300-888-622
Call Centre: CallCentre@zurich.com.my
Fax: 03-2144 1622

Note: Only for customers of Zurich Takaful Motorcycle or Zurich Motorcycle insurance only.

Benefits of Buying Zurich Motorcycle Insurance with Fatberry

Cheap Market Rates

Fatberry simply offers the best deals available, and nothing else! We compare insurance prices instantaneously online, and you may even be eligible for a refund if you find a lower price on another site. If you provide proof that the other quotations are lower, Fatberry will guarantee to repay the difference within 7 working days.

Instant Quote

Do not even worry about finding time to speak with a Zurich sales representative because Fatberry can provide you with a fast quote in just 3 minutes. Furthermore, as an added benefit, receiving a quote from Fatberry is entirely free!

Compare Quotes Easily

Fatberry allows you to compare up to 16 different insurance brands in Malaysia. All it takes is one page to see a comparison of the features and rates of all accessible

___________________________________________________________________________________________________

Fatberry is a comprehensive platform with a wide range of motorcycle insurance in Malaysia where you can buy your preferred car insurance online instantly. You can choose from the available insurance brands and select the plans that suit your needs as well as requirements.

 

 

Recommended Reads

Follow Us For Latest Updates!

Tune Protect Car Insurance

Tune Protect Car Insurance

Tune Protect Car Insurance

Tune Protect Car Insurance

Photo: Tune Protect

Tune Protect provides a variety of protection plans to match the specific requirements of each individual. No matter whether you’re seeking protection towards or away on your travels, personal accidents, or even safeguarding yourself from snatch theft, it can all be protected with a few easy clicks! They offer many types of insurance, allowing consumers to select the best plans for themselves!

Tune Protect Motor Easy

Tune Protect Motor Easy is the place to go if you want to renew or apply for a new car insurance plan. This is an online comprehensive car insurance plan that protects you in the event of an accident, auto theft, third-party property damage, and third-party injury liability.

Aside from the basic plan, you can supplement it with additional covers such as windscreen protection and spray paint coverage. To make things even better, you can earn a 10% rebate with your chosen plan when you buy Tune Protect Motor Easy insurance online!

Key Benefits:

 • 24/7 Emergency Service: Call their toll-free number 1800-22-8863 which provides 24-hour emergency services.
 • Comprehensive Protection: Accidents, theft, fire, and third-party liabilities are all covered.
 • Sum Agreed Upon Or Market Value: You are guaranteed to get the sum agreed upon in the insurance plan.
 • Panel Workshops: More than 300-panel workshops across the country for speedier repairs and claims processing.
 • Guaranteed Authorised Panel Workshop: Your pleasure is guaranteed by a free 6-month guarantee on car workmanship and replacement components from an official panel repair.

Add-Ons

 • Windscreen: Optional coverage for windscreen damage has no effect on the No Claim Discount.
 • Coverage with Spray Paint: Additional spray paint protection.
 • Special Perils Cover: You can insure your vehicle in the event of a natural disaster. This includes floods, typhoons, and hurricanes, as well as storms and landslides.
 • Allowance for Car-Less: Tune will pay a daily allowance to cover the cost of repairs if your car is damaged and in need of repair.
 • Strike, Riot and Civil Commotion: Your car is critical to your safety and the safety of everyone else on the road. Tune can pay the loss if it was damaged as a result of a strike, riot, or public disturbance.
 • Legal Liability of Passengers: Guarantee compensation to your passenger in the event of a car accident resulting in death or physical injury.
 • Legal Liability to Passengers: Gives protection from legal action taken against you by your passengers.
 • Passenger PA Protection: Passengers get additional personal accident coverage.
 • Compensation for Assessed Repair Time (CART): Compensation is granted depending on the estimated repair time of your vehicle throughout the repair period.
 • AutoBuddy: This is an add-on to the Motor Private Car Policy that provides compensation in the case of death or physical injury caused by an accident. The named driver(s) and/or passengers are protected from incidents that occur while driving, getting aboard, or alighting from their vehicle with this coverage.

Why Should You Get Tune Protect Car Insurance?

 • Pay-As-You-Drive (PAYD): This is an additional benefit that comes at no additional expense! You are rewarded for driving less by receiving a 20% rebate on your basic premium paid upon the conclusion of a 12-month coverage.
 • Plan discount: Not only can you renew your car insurance online in 3 minutes, but you will also receive a 10% discount with your plan.

Benefits of Buying Tune Protect Car Insurance with Fatberry

Low Market Rates

Fatberry just provides the finest discounts on the market! We compare insurance costs online in real-time, and you may be eligible for a refund if you find a better price elsewhere. If you can show that the other quotes are lower, Fatberry will refund the difference within 7 working days.

Instant Quote

You don’t even need to make time to meet with a Tune sales representative because Fatberry can offer you a quick quote in just 3 minutes. As an added bonus, receiving a quote from Fatberry is completely free!

Easily Compare Quotes

In Malaysia, Fatberry allows you to compare up to 16 different insurance brands. It only takes one page to compare the features and rates of all available insurance plans. That is not complicated; only a few clicks and you are ready to purchase your Tune Protect Car Insurance with us!

Common F.A.Q for Tune Protect Car Insurance

1. What Exactly is Tune Protect Car Insurance?

Tune Protect provides low-cost car insurance in Malaysia. The company is dedicated to protecting car owners from financial losses that may occur as a result of an accident, auto theft, or third-party property damage, as well as liability for injuries incurred by other drivers on your policy that are not covered by it.

Tune Protect Auto-Assist also includes a 24-hour emergency service. You can be assured of peace of mind during your Malaysian traffic experiences.

2. How Do I Purchase Tune Protect Car Insurance Online?

Tune Car insurance is available online with Fatberry! Everything is literally at your fingertips! You only need to browse our website and place your order! There is no need for long queues or tangible paperwork.

3. What is The Phone Number for Tune Protect Car Insurance?

You can get in touch with them via phone 1800885753 or email hello.my@tuneprotect.com.

___________________________________________________________________________________________________

Fatberry is a comprehensive platform with a wide range of car insurance in Malaysia where you can buy your preferred car insurance online instantly. You can choose from the available insurance brands and select the plans that suit your needs as well as requirements.

 

 

Recommended Reads

Follow Us For Latest Updates!